Ce presupune noua hotărâre privind impozitarea

Legile fiscale sunt, fără îndoială, cele mai complexe acte legislative din India. În același timp, acestea trebuie să fie citite cu strictețe, iar sfera de libertate în interpretarea lor este minimă. O serie de hotărâri ale Curții Supreme (CS) au susținut că instanța va recurge la regula de aur a interpretării stricte atunci când se ocupă de statutele fiscale. A evoluat ca o lege banală că interpretarea lor nu ar depinde de situație – până în urmă cu o zi, când judecătorii MR Shah și BV Nagarathna au creat un nou precedent judiciar când instanța și-a invocat puterile extraordinare în temeiul articolului 142 din Constituție pentru a preveni peste 9.000 de cazuri. de la eviscerarea consiliului de judecată al instanței superioare.

Articolul 142 împuternicește CS să emită orice directivă pe care o consideră adecvată „pentru a face dreptate deplină între părți”. Hotărârea introduce o schimbare de paradigmă în jurisprudența fiscală în care interpretarea unui statut financiar a fost juxtapusă cu drepturile entităților implicate și a evitat un posibil potop de cazuri în care ar putea rezulta o hotărâre. CS a folosit articolul 142 pentru a susține că aproximativ 90.000 de cazuri. Notificările de reevaluare a impozitelor, emise la sau după 1 aprilie 2021, în temeiul Legii privind impozitul pe venit din 1961, ar trebui tratate așa cum au fost emise conform noii cerințe a Legii financiare din 2021.

Aceasta înseamnă că orice notificare trimisă unui evaluat în cadrul vechiului regim ar trebui tratată ca doar o notificare de motiv conform noii legi și va urma procedura prevăzută în Legea din 2021. Acesta a adăugat că cauzele aflate pe rol în fața înaltelor curți ar putea fi, de asemenea, soluționate în lumina instrucțiunilor sale. Abaterea de la normele convenționale este o mișcare binevenită, pentru că CS nu doar a căutat să minimizeze pendința, ci a adăugat o nouă dimensiune modului în care curțile constituționale citesc statutele financiare.